O Konferenciji

Image

Konferencija

Dobrodošli na konferenciju Nove mogućnosti za investiranje 2023 - Sajam Investicija

Investiciona konferencija Nove mogućnosti za investiranje 2023 je jednodnevni događaj koji će se fokusirati na:

  • Zapadni Balkan kao investicionu lokaciju,
  • Značaj razvoja industrijskih i tehnoloških parkova u Srbiji i Jugoistčnoj Evropi
  • Međunarodnu finansijsku podršku kompanijama i uspešnim poslovnim poduhvatima u Srbiji i regionu
  • Nacionalnu podršku investicionim projektima i uspešnim poslovnim poduhvatima a u Srbiji.

 

Konferencija će ugostiti predstavnike organa lokalne samouprave iz Srbije, regiona i EU, uspešnih međunarodnih kompanija, kao i domaćih i međunarodnih institucija.
Na konferenciji će biti  predstavljeni domaći i međunarodni projekti Razvojne agencije Srbije, najvećih investitora u zemlji i regionu i istaknutih privrednika.
Pored toga, biće održane i panel diskusije na kojima će se razgovarati o prednostima i novim mogućnostima ulaganja u Srbiju i Region, kao i o daljem razvoju industrije, tehnološkim parkovima i inovacijama.

Konferencija će ujedno biti i uvodno poglavlje Međunarodnog sajma investicija SEE INVEST EXPO koji će biti organizovan u martu sledeće godine, za koji postoji veliko interesovanje investitora i drugih stejkholdera.

Organizatori
Konferencije
Nove Mogućnosti
Za Investiranje 2023

Organizatori
Konferencije
Nove Mogućnosti
Za Investiranje 2023

Kragujevac
RAS
Sumadija Sajam
REDASP

Info

INFO@SUMADIJASAJAM.RS

Pratite Nas

NAŠE DRUŠTVENE MREŽE

Lokacija Konferencije